Huisregels

EIGEN RISICO / AANSPRAKELIJKHEID

 • Het betreden van Bevrijdings Feest Lelystad is geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.

CONTROLE / BEVEILIGING

 • Alle aanwijzingen van de organisatie en beveiligingsmedewerkers die verband houden met onze huisregels moet je direct opvolgen.
 • In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd.
 • Klachten moet je direct melden bij de organisatie.
 • Wie zich hinderlijk, aanstootgevend of provocerend gedraagt of als zodanig gekleed is, kan van het evenemententerrein worden verwijderd of de toegang worden ontzegd.
 • Je kunt verplicht worden medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, o.a. door middel van fouillering en visitatie, bij weigering word je de toegang ontzegd.
 • Bij overtreding van misdrijven wordt de verdachte direct aangehouden en voorwerpen in beslag genomen. Bij heterdaad wordt de politie ingeschakeld.
 • Gevonden voorwerpen dien je af te geven bij de organisatie.

CONSUMPTIES

 • Het is niet toegestaan om eigen drank en etenswaren mee te nemen. Er zijn bars en foodtrucks waar je een hapje en/of drankje kunt kopen.
 • Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcoholische dranken te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder.

LEGITIMATIEPLICHT

 • Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. De volgende legitimatiebewijzen zijn geldig: rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

OVERIG

 • In geval van twijfel of discussie beslist de festivalorganisatie.